220117 – Socialdemokraterna i Sjuhärads valberedning presenterar ett enhälligt förslag till riksdag- och regionfullmäktige listor

PRESSMEDDELANDE Borås 2022-01-17 Från Socialdemokraterna i Sjuhäradsbygdens partidistrikt.

Efter en intern process med nomineringar har en enhällig valberedning för Socialdemokraterna i Sjuhärad beslutat föreslå distriktskongressen att fastställa riksdags och regionfullmäktige listor till de allmänna valen den 11 september 2022.

Valberedningens ordförande Mary Österström framför att ”- Det känns riktigt skönt att valberedningen i enighet kan presentera ett brett förankrat och bra förslag till distriktskongressen.”

Valberedningen består av 26 personer, med en bred representation, med minst två representanter från varje kommun i distriktet (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) samt representanter från tillexempel SSU, S-kvinnor och fackföreningsrörelsen.

Riksdagslistan
Valberedningen föreslår följande toppkandidater:                          
1. Petter Löberg, Borås
2. Jessica Rodén, Mark
3. Peter Rosholm, Bollebygd
4. Therése Björklund, Borås
5. Tony Willner, Vårgårda

Regionfullmäktigelistan
Valberedningen föreslår följande toppkandidater:
1. Helén Eliasson, Borås
2. Håkan Andersson, Mark
3. Madde Lind, Tranemo
4. Mats Palm, Herrljunga
5. Jessica Eriksson, Borås

Hela valberedningens förslag till Riksdags- och Regionfullmäktigelistor finns på distriktets hemsida.

Nästa steg
Distriktskongress den 12 mars 2022 beslutar slutligen om listorna. Distriktskongressen har ombud från arbetarekommunerna i Västra Götalands läns södra riksdagsvalkrets. Det vill säga Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Uttalanden och interjuver hänvisas valberedningens ordförande
Mary Österström
E-post: mary.osterstrom@hotmail.com
Telefon: 0701-40 83 31

Med vänliga hälsningar

Cristina Nichta
Ombudsman i Socialdemokraterna i Sjuhäradsbygdens Partidistriktet
E-post: cristina.nichta@socialdemokraterna.se
Telefon: 033-23 66 43

facebook Twitter Email