Barn och unga med psykisk ohälsa måste få vård i rätt tid

Det är hög tid att regionens moderatledda styre tar ansvar för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under lång tid har det varit långa köer och i vissa områden i regionen har barn fått vänta mer än två år på utredning och behandling.

Det här är en utveckling som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet accepterat under åtta år. Det är ett stort misslyckande för dessa partier med tanke på resultatet, men för invånarna i vår region är det förödande.

Västra Götalandsregionen hör till de sämsta regionerna i landet när man tittar på BUP-köerna. Målet är att alla barn ska få en första bedömning hos BUP inom en månad. I Västra Götaland väntar fortfarande 78 procent på utredning på BUP över tidsramen för vårdgarantin, det innebär också att vår region är sämre än genomsnittet i Sverige (som är 72 procent) när det gäller BUP-köer. Och inte är det bättre för dem som behöver fortsatt utredning.

Vi Socialdemokrater har lagt många motioner och initiativ för tidiga insatser vid psykisk ohälsa, till exempel att erbjuda unga avgiftsfria besök hos psykolog på ungdomsmottagningar, åtgärder för att rekrytera fler personal inom psykiatrin och att satsa på mottagningar för unga vuxna så att de inte faller mellan stolarna. Den enskilt viktigaste åtgärden är att vi skapar ett system som fungerar där vårdkedjan hänger ihop från första vårdkontakt till avslutande vårdkontakt – utan köer och glapp.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill även se att regionen skapar egna digitala lösningar för att använda resurserna effektivt och kunna ge barn- och unga stöd och behandling var man än bor. Det kan dessutom sänka tröskeln för barn och unga att söka vård då många upplever att det är lättare att prata med någon digitalt. Tyvärr har vi inte fått gehör från det moderatledda styret – som samtidigt står utan andra lösningar. 11 september har du möjlighet att rösta i regionvalet. Då kan du rösta på Socialdemokraterna och få tillbaka barn-och ungdomspsykiatrin på rätt spår i Västra Götalandsregionen. Vi vet – regionen kan bättre!

Helén Eliasson (S), kandidat till regionstyrelsens ordförande från Sjuhärad

Håkan Andersson (S), regionrådskandidat från Sjuhärad

facebook Twitter Email