Svenljunga Arbetarekommun

"Socialdemokraterna i Svenljunga" är en av åtta arbetarekommuner i Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt.

Arbetarekommunens ordförandeTorsten Lindh

KommunalrådPatrik Harrysson

Kontaktuppgifter

Hemsida

Ledamot i distriktsstyrelsen är Torsten Lindh.

facebook Twitter Email