Helén Eliasson

Helén Eliasson

E-post: helen.m.eliasson@vgregion.se
Mobil: 0761-41 02 69
Bostadsort: Borås

  • Ledamot i distriktsstyrelsen för Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt
  • Regionråd
  • Socialdemokraternas gruppledare i regionstyrelsen
  • Ordförande i regionstyrelsen
  • Ordförande i ägarutskottet
  • Ledamot i regionfullmäktige
  • Utöver regionala uppdrag även bland annat ledamot i styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Helens nyhetsbrev


Varför är du socialdemokrat?

– För jag hatar orättvisor och jag tror att politik kan förändra förutsättningarna så alla, inte bara några, kan få de bästa förutsättningarna att växa och förverkliga sig.

Om du inte var politiker vad skulle du vilja vara då?
– Förmodligen arbeta med någon ledande befattning inom välfärden (tjänstledig som chef inom äldreomsorgen Borås stad) Har ett mål att under mitt yrkesliv arbeta i något utvecklingsland för att där på plats hjälpa till.

Vilken är din viktigaste politiska fråga?
– Att arbeta för ett rättvist och jämlikt Sverige för alla.

Vad är du mest stolt över?
– Mina underbara barn.

Vad gör du helst en ledig dag?
– Är med familjen, pysslar i trädgården eller tar en långpromenad.

facebook Twitter Email