Västra Götalandsregionen behöver en ny ledning

Socialdemokraterna vill att vården får mer pengar, fler personal och kortare köer.

Med snart åtta år av blågrön ledning finns vårdkris i hela regionen, även här i Sjuhärad. – Vi ser grannar och släktingar i långa vårdköer. – Vi hör anställda och fackliga företrädares vädjan om fler kollegor. – Vi känner med patienterna som får lida. Västra Götalandsregionens vårdkö fanns redan innan pandemin! Medmänniskor får vänta längre…

Läs mer

Vi vill att Orraholmen blir ett kommunalt naturreservat

Förekomsten av sammanlänkade skyddade naturområden är förutsättningen för den biologiska mångfalden.

Idag skickade Socialdemokrater i Herrljunga in en motion om att inleda en process för att etablera Orraholmen som ett kommunalt naturreservat. Motionen innehåller också att söka Lona-bidrag från staten. Den återkommande osäkerhet rörande Orraholmen kan vi inte acceptera. Skogen och våtmarkerna måste säkras och ges ett långsiktigt skydd.

Läs mer
facebook Twitter Email