Borås Arbetarekommun

"Socialdemokraterna i Borås" är en av åtta arbetarekommuner i Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt.

Arbetarekommunens ordförandeAndreas Ekström

KommunalrådUlf Olsson och Ylva Lengberg

Kontaktuppgifter

Hemsida

Facebooksida

Ledamöter i Sjuhäradsbygdens distriktsstyrelse är Ulf Olsson (ordförande), Helén Eliasson, Petter Löberg, Ylva Lengberg och Paula Skånberg.

facebook Twitter Email