Borås Arbetarekommun

"Socialdemokraterna i Borås" är en av åtta arbetarekommuner i Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt.

Arbetarekommunens ordförandeAndreas Ekström

KommunalrådUlf Olsson och Ylva Lengberg

Kontaktuppgifter

Hemsida

Facebooksida

Ledamöter i distriktsstyrelsen är Ulf Olsson (ordförande), Ann-Christin Ahlberg, Helén Eliasson, Petter Löberg, Ulf Samuelsson och Ylva Lengberg.

facebook Twitter Email