Partidistriktets expedition

Socialdemokraterna
Sjuhäradsbygdens Partidistrikt
Norrby Tvärgata 3                                               

504 37  BORÅS

Första Ombudsman
Cristina Nichta

Telefon: 072-570 76 43
E-post: cristina.nichta@socialdemokraterna.se

Verksamhetsassistent
Lena Sänd

Telefon: 070-523 66 44
E-post: lena.sand@socialdemokraterna.se


E-post – Expedition: sjuharadsbygden@socialdemokraterna.se

Organisationsnummer: 864500-6779

facebook Twitter Email