Företrädare Cristina Nichta

Partidistriktets expedition

Cristina Nichta Första Ombudsman

Socialdemokraterna
Sjuhäradsbygdens Partidistrikt
Norrby Tvärgata 3                                               

504 37  BORÅS

Telefon: 033-23 66 43
E-post: cristina.nichta@socialdemokraterna.se

E-post – Expedition: sjuharadsbygden@socialdemokraterna.se

Organisationsnummer: 864500-6779

facebook Twitter Email