220329 – Skolministern Lina Axelsson Kihlblom besöker Sjuhärad

PRESSMEDDELANDE Borås 2022-03-29 Från Socialdemokraterna i Sjuhäradsbygdens partidistrikt.

Skolan är viktig och glädjande kan vi välkomna skolministern till Sjuhärad den 1 april.

Förmiddag
Lina Axelsson Kilhblom besöker Marks kommuns Hackathon i Rydal klockan 10:30 – 11:30.

Mark har ett mål som heter ”Bästa barnkommun”.
Det innebär att sträva efter att barn och unga ska ha en jämlik skola, jämlik barndom och jämlik fritid.

Hackathon är en del i den satsningen. Skolministern besöker kommunen när tjänstepersoner, politiker och ungdomar har en heldag tillsammans

Kreativt möte mellan unga och vuxna: Hackathon
Organisationen Youth 2030 Movement  har tagit fram metoden Hackathon som ett sätt för vuxna och unga att lösa uppgifter tillsammans. Utifrån de teman som ungdomarna formulerat arbetar beslutsfattare och ungdomar tillsammans i grupper för att ta fram långsiktiga och hållbara lösningar under en dags workshop. Gruppdiskussionerna bygger på de idéverkstäder (ett slags fokusgrupper som de unga samlats i tidigare) som genomförts i kommunen. Hackatonet resulterar i ett antal idéer som Marks kommun därefter kan jobba vidare med att implementera.

Eftermiddag
Klockan 13:30 – 14:30 träffar ministern partimedlemmar från Sjuhäradsbygdens partidistrikt i Arbetarrörelsens hus, Norrbytvärgata 3, Borås. Dagen avslutas med dörrknackning tillsammans med partikamrater i Borås.

Det är inte varje dag skolministern är i Sjuhärad och vill press följa med eller ha en intervju ber vi er kontakta oss i förväg.

Läs mer på vår hemsida: https://www.socialdemokraterna7h.se/aktuellt/skolminister-lina-axelsson-kihblom-besoker-sjuharad/


Lina Axelsson Kihlbloms pressekreterare
Vidar J Lindgren har mobiltelefon 073-840 33 12

Med vänliga hälsningar

Cristina Nichta (S)
Ombudsman i Socialdemokraterna i Sjuhäradsbygdens Partidistriktet
E-post: cristina.nichta@socialdemokraterna.se
Telefon: 033-23 66 43

facebook Twitter Email