220313 – Socialdemokraterna i Sjuhärads partikongress den 12 mars 2022 antog enhälligt listor till riksdag och regionfullmäktige

PRESSMEDDELANDE Borås 2022-03-13 Från Socialdemokraterna i Sjuhäradsbygdens partidistrikt.

I helgen har drygt 140 socialdemokratiska ombud från Sjuhärad samlas på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen för att kraftsamla inför stundande val. Ombuden representerar de åtta arbetarekommunerna i Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt.

Utöver val av distriktsstyrelse och sedvanliga årsmötesförhandlingar fastställdes riksdags- och regionlista. Efter att en fullständigt enig valberedning presenterat förslag antogs listorna i enighet utan reservationer av kongressen.

Utöver arbetarekommunerna har valberedningen varit representerad av företrädare för de fackliga organisationerna, sidoorganisationerna S-kvinnor och SSU.

Toppkandidater till Riksdagen

Riksdagslistan
Listan representeras bland annat av följande toppkandidater:                          
1. Petter Löberg, Borås
2. Jessica Rodén, Mark
3. Peter Rosholm, Bollebygd
4. Therese Björklund, Borås
5. Tony Willner, Vårgårda

Toppkandidater till Regionfullmäktige

Regionfullmäktigelistan
Listan representeras bland annat av följande toppkandidater:                          
1. Helén Eliasson, Borås
2. Håkan Andersson, Mark
3. Madde Lind, Tranemo
4. Mats Palm, Herrljunga
5. Jessica Eriksson, Borås

Här finner du riksdagslistan och regionfullmäktigelistan i sin helhet.

För uttalanden och interjuver hänvisas i första hand till partidistriktets ordförande
Ulf Olsson
E-post: ulf.olsson@boras.se

Med vänliga hälsningar

Cristina Nichta
Ombudsman i Socialdemokraterna i Sjuhäradsbygdens Partidistriktet
E-post: cristina.nichta@socialdemokraterna.se
Telefon: 033-23 66 43

facebook Twitter Email