Håkan Andersson

Håkan Andersson

E-post: hakan1970andersson@gmail.com
Mobil: 0703-720 430
Bostadsort: Kinna (Marks kommun)

  • Ledamot i distriktsstyrelsen för Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt
  • Ordförande Marks Arbetarekommuns
  • Ledamot i Regionfullmäktige
  • Ordförande i Styrelsen för fastighet, stöd och service
  • Ersättare i Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Ledamot i Kommunfullmäktige
  • Vice ordförande i Kinna Socialdemokratiska förening


Varför är du socialdemokrat?

– Jag gick med i SSU vid 15 års ålder och engagerade mig fackligt när jag började arbeta. Jag brinner för jämlikhet och alla människors lika värde. Socialdemokraterna är för mig partiet som ser orättvisor och vill omdana samhället till en gemenskap där vi alla är jämlikar med samma rättigheter och skyldigheter.

Om du inte var politiker vad skulle du vilja vara då?
– Jag är inte heltidspolitiker utan arbetar som personskaderegelerare. Det är ett arbete som gör skillnad för de som drabbats av en skada. Vilket jag gärna skulle fortsätta med även utan politiska uppdrag.

Vilken är din viktigaste politiska fråga?
– Miljö och klimatfrågorna är viktigast för mig, vår planet och kommande generationer. Därefter är arbete åt alla och en bra utbildning grunden för ett jämlikt samhälle.

Socioekonomisk status, det vill säga klass, ska inte avgöra om dina barn, du själv eller dina föräldrar ska få en god utbildning, vård och omsorg.

Vad är du mest stolt över?
– Som antirasist och feminist är jag stolt över att dessa värderingar delas av många i min närhet. Jag tror att mina värderingar påverkar de jag möter.

Vad gör du helst en ledig dag?
– Jag älskar att arbeta i utomhus i trädgården eller att vandra i naturen.

facebook Twitter Email