Lena Sänd

E-post: lena.sand@socialdemokraterna.se

Telefon: 033-23 66 44

Verksamhetsassistent på Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt
Norrby Tvärgata 3                                               

504 37  BORÅS

facebook Twitter Email