Välfärden står inför ett stålbad

Västra Götalandsregionen och landet befinner sig i ett mycket kärvt ekonomiskt läge, med inflation, stigande räntor och höga energipriser. Det drabbar hushåll och företagare direkt. Men även patienter, pensionärer och elever samt välfärdens personal. Ett stålbadet är nödvändigt i välfärden om inte regeringen ökar statsbidragen.

Tack vare att Västra Götalandsregionen har en stabil ekonomi med en god soliditet och högt eget kapital så kan vi tillfälligt motverka dessa kraftiga påverkningar genom att använda tidigare års överskott. Vi har åberopat synnerliga skäl för att budgetera med negativa resultat 2023 och 2024.

Socialdemokraterna i riksdagen budgeterade 12 miljarder i ökade generella statsbidrag. Men regeringen gav endast hälften, 6 miljarder, i generella statsbidrag till regioner och kommuner. Därav fick landets regioner 1,8 miljarder. Samtidigt som pris- och löneökningar samt ökade pensionsavsättningar förväntas kosta regionerna över 20 miljarder 2023.

De generella statsbidragen till regionerna för 2022 var 44 miljarder kronor. De skulle ha minskat till cirka 41,5 miljarder 2023 utan tillskott. De 1,8 miljarderna regeringen gav gör visserligen att nivån blir ungefär den samma som förra året. Men regeringen minskade samtidigt de riktade bidragen med närmare hälften, eller 18 miljarder. Man tar bland annat bort vissa bidrag kopplade till pandemin, till exempel 12 miljarder som tidigare var öronmärkta för covidtestning och vaccin, och även 6 miljarder till eftersatt vård.

Men vårdköerna finns kvar! Hade inte pengarna till den eftersatta vården försvunnit hade regionen kunnat lägga en budget i balans och ändå göra ökade satsningar.

Men regeringen gör, för oss socialdemokrater, konstiga prioriteringar. Trots otillräckliga resurser till välfärden. Sänker regeringen skatten för de som tjänar mest. Trots att kommuner och regioner har personalbrist, med svår med personalförsörjning. Läggs tillexempel äldreomsorgslyftet ned. I stället används 7 miljarder till att sänka drivmedelspriserna generellt. Det gav 14 öre lägre pris för en liter bensin.

Vårt Sverige kan bättre. Tyvärr tror jag inte att dagens regeringen kommer lyssna på oss. Sverige behöver en Socialdemokratisk regering.

Håkan Andersson (S)
Ordförande – Styrelsen för fastighet, stöd och service
Ledamot – Regionfullmäktige
Ersättare – Operativa hälso- och sjukvårdsnämndenfacebook Twitter Email