Ulf Olsson

Ulf Olsson

E-post: ulf.olsson@boras.se
Nås på telefon via Borås Stads växel 033-35 70 00
Bostadsort: Borås

  • Ledamot och ordförande i distriktsstyrelsen för Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt
  • Ledamot i Partistyrelsen
  • Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Borås kommun

Varför är du socialdemokrat?
– Jag har i grunden alltid varit socialdemokrat. Genom hela min uppväxt så har värderingar om jämlikhet, solidaritet och rättvisa präglat min politiska övertygelse och då var det för min del en självklarhet att valet blev Socialdemokraterna.

Om du inte var politiker vad skulle du vilja vara då?
– Då hade jag gärna varit lärare.

Vilken är din viktigaste politiska fråga?
– Att hela tiden driva en politik i linje med våra grundläggande värderingar. Inte minst nu att driva en offensiv klimatpolitik i solidaritet med kommande generationer. En politik för ökad rättvisa och en politik för ett jämlikt samhälle, där det inte finns vi och dem utan bara vi.

Vad är du mest stolt över?
– På ett privat plan, min familj och mina barn. Politiskt att vi från vårt parti alltid står fast vid våra grundläggande värderingar, rättvisa, solidaritet och jämlikhet och att vi i sann reformistisk anda hela tiden både nationellt och lokalt driver den politiken framåt. Ibland i stora steg, ibland i något mindre steg.

Vad gör du helst en ledig dag?
– Umgås med familj och vänner eller tar en löptur.

facebook Twitter Email