Kalender 2023

April

3 april Öppet möte inför KF 18,30

Budget planering. Kaffe från 18,00

5 april Kommunfullmäktige.

16 april Styrelsen har en arbetsdag

24 april Öppet möte inför KS. 18,30 

Förberedelse inför 1:a maj, skyltmålning, korvgrillning. 

26 april Kommunstyrelsen

29 april Lördagsöppet i lokalen 11,00-13,00. Ideologiska samtal för medlemmar

Tema:Budget, vad vill ni medlemmar att vi ska prioritera?

Maj

1 maj Samling 10,30, Kungsgatan 36. Avmarsch från Murartorget kl 11,00. Tal och hoppborg på Murartorget. Huvudtalare är Riksdagsman Petter Löberg

8 maj Öppet möte inför KF 18,30

Kaffe från 18,00 Tema Budget

10 maj Kommunfullmäktige

16 maj Styrelsemöte. 

27 maj Vårmarknaden 10,00-14,00 Lördags öppet i lokalen

(S)cykeln trampas runt med kaffe, smågott och info om aktuella frågor. 

29 maj Medlemsmöte 18,30, Beslut om Budget. Kaffe från 18,00

31 maj Kommunstyrelsen

Juni

12 juni Öppet möte inför KF 18,30

14 juni Kommunfullmäktige

19 juni Öppet möte inför KS 18,30

21 juni Kommunstyrelsen

Juli

1 juli Lördagsöppet i lokalen 11,00-13,00

Sommarfika och ideologiska samtal.

Augusti

13 augusti Kickoff för alla medlemmar

14 augusti Öppet möte inför KF 18,30

16 augusti Kommunfullmäktige

facebook Twitter Email