Västra Götalandsregionen behöver en ny ledning

Socialdemokraterna vill att vården får mer pengar, fler personal och kortare köer.

Med snart åtta år av blågrön ledning finns vårdkris i hela regionen, även här i Sjuhärad.

– Vi ser grannar och släktingar i långa vårdköer.

– Vi hör anställda och fackliga företrädares vädjan om fler kollegor.

– Vi känner med patienterna som får lida.

Västra Götalandsregionens vårdkö fanns redan innan pandemin! Medmänniskor får vänta längre än vårdgarantin. Nu har pandemin förlängt deras väntan ännu längre. Södra Älvsborgs Sjukhus är underfinansierat. Regeringens miljardsatsningar på vården fördelas inte ut till våra sjukhus som det var tänkt här i Västra Götaland.

Det borgerliga blågröna styrets olika omställningsprogram för Södra Älvsborgs Sjukhus syftar till att ”effektivisera”. Det vill säga ”utgifterna ska minska” och ”produktionen ska öka”. Piskan viner i luften. Hålls inte budgeten så ska underskottet betalas tillbaka trots att kartan och verkligheten inte stämmer överens.

Pandemins effekter på vården är en kris isig. Fler behöver vård. Den redan slitna personalen som är i behov av återhämtning jobbar på. Samtidigt som deras jobbarkompisar är sjukskrivna och sitter i karantän.

Men det behöver inte vara så här!
Det finns ingen naturlag som tvingar regionen att gynna privata vinstdrivande vårdbolag. Södra Älvsborgs Sjukhus kan få en större budget. Vi behöver fler och inte färre anställda. Vi behöver fler och inte färre vårdplatser. Vi ska använda ny teknik och utveckla vården. Vårdlönerna ska höjas och arbetsmiljön förbättras.

Socialdemokraterna i Västra Götaland har i budget efter budget återkommit med förslag. Socialdemokraternas tid i opposition kan snart vara över – om du röstar för en förändring den 11 september!

Håkan Andersson (S)
Peter Rosholm (S)
Ulf Dahlberg (S)

facebook Twitter Email