Vi vill att Orraholmen blir ett kommunalt naturreservat

Förekomsten av sammanlänkade skyddade naturområden är förutsättningen för den biologiska mångfalden.

Idag skickade Socialdemokrater i Herrljunga in en motion om att inleda en process för att etablera Orraholmen som ett kommunalt naturreservat. Motionen innehåller också att söka Lona-bidrag från staten.

Den återkommande osäkerhet rörande Orraholmen kan vi inte acceptera. Skogen och våtmarkerna måste säkras och ges ett långsiktigt skydd.

facebook Twitter Email