Mary Österström

E-post: mary.osterstrom@hotmail.com
Mobil: 0701-408331
Bostadsort: Sätila (Marks kommun)

  • Sammankallande och talesperson för valberedningen i Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt
  • Ledamot i Marks Arbetarekommuns valberedning
  • Ledamot i styrelsen för Hyssna – Sätila Socialdemokratiska förening
  • Ledamot i styrelsen för Tro och Solidaritet i Mark
  • Kyrkopolitiker i Sätila pastorat
facebook Twitter Email