En enig valberedning lämnar förslag på region- och riksdagslistor till valet 2022

Socialdemokraterna i Sjuhäradsbygdens Partidistrikts kongress den 12 mars 2022 ska besluta om partiets valsedlar till Regionfullmäktige och Riksdagsvalet. Nu har valberedningen ett enhälligt förslag.

Det är med glädje, jag som sammankallande i distriktets stora valberedning kan presentera valberedningen förslag till region- och riksdagslistor.

Valberedningen består av 26 personer, med en bred representation med minst två representanter från varje arbetarekommun i distriktet (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) samt representanter från tillexempel SSU, S-kvinnor och fackföreningsrörelsen.

Förslaget till listor står valberedning bakom enhälligt. Det är givetvis varvade med varannan kvinna och varannan man. Valberedningen anser att kandidaterna har en bra geografisk spridning. Samt att vi både förnyar, föryngrar och säkerställer kontinuitet. Vi ser alla kandidater har en bred kompetens.

Riksdagslistans fem toppnamn

1.Petter LöbergBorås
2.Jessica RodénMark
3.Peter RosholmBollebygd
4.Therése BjörklundBorås
5.Tony WillnerVårgårda

Valberedningens förslag till riksdagslista i sin helhet finner du genom att klicka här.

Regionfullmäktige listans fem toppnamn

1.Helén EliassonBorås
2.Håkan AnderssonMark
3.Madde LindTranemo
4.Mats PalmHerrljunga
5.Jessica ErikssonBorås

Valberedningens förslag till regionfullmäktigelista i sin helhet finner du genom att klicka här.

Distriktskongressen
Det är distriktskongressen den 12 mars som beslutar och slutligen fastställer listorna. Men att kunna lämna ett bra och enhälligt förslag från den stora valberedningen, känns riktigt skönt.

Med vänliga hälsningar

Mary Österström
Sammankallande i valberedningen

facebook Twitter Email