Vi vill att Orraholmen blir ett kommunalt naturreservat

Förekomsten av sammanlänkade skyddade naturområden är förutsättningen för den biologiska mångfalden.

Idag skickade Socialdemokrater i Herrljunga in en motion om att inleda en process för att etablera Orraholmen som ett kommunalt naturreservat. Motionen innehåller också att söka Lona-bidrag från staten. Den återkommande osäkerhet rörande Orraholmen kan vi inte acceptera. Skogen och våtmarkerna måste säkras och ges ett långsiktigt skydd.

Läs mer

En enig valberedning lämnar förslag på region- och riksdagslistor till valet 2022

Socialdemokraterna i Sjuhäradsbygdens Partidistrikts kongress den 12 mars 2022 ska besluta om partiets valsedlar till Regionfullmäktige och Riksdagsvalet. Nu har valberedningen ett enhälligt förslag.

Det är med glädje, jag som sammankallande i distriktets stora valberedning kan presentera valberedningen förslag till region- och riksdagslistor. Valberedningen består av 26 personer, med en bred representation med minst två representanter från varje arbetarekommun i distriktet (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda) samt representanter från tillexempel SSU, S-kvinnor och fackföreningsrörelsen. Förslaget…

Läs mer

Gratis bad

Socialdemokraterna i Mark vill att barn upp 12 år ska få fritt inträde till kommunens badhus Kaskad.

Privatisera inte badhuset Kaskad! Socialdemokraterna i Mark motsätter sig en privatisering av kommunens badhus. Den 8 januari skrev Moderaterna och Kristdemokraterna i Borås Tidning att de vill privatisera badhuset Kaskad. Borglighetens privatiserings projekt borde höra till historien. Att privatisera badhuset leder enbart till att ett privat bolag får ensamrätt, ett system med vinstintresse som medför…

Läs mer

Hemsida

Välkommen till Socialdemokraterna i Sjuhärads nya hemsida.

Hemsidan är ny och under utveckling. Vår målsättning är att invånare, medlemmar och massmedia på ett enklare sätt ska få information samt kunna komma i kontakt med oss.

Läs mer
facebook Twitter Email