Gratis bad

Socialdemokraterna i Mark vill att barn upp 12 år ska få fritt inträde till kommunens badhus Kaskad.

Privatisera inte badhuset Kaskad!

Socialdemokraterna i Mark motsätter sig en privatisering av kommunens badhus. Den 8 januari skrev Moderaterna och Kristdemokraterna i Borås Tidning att de vill privatisera badhuset Kaskad.

Borglighetens privatiserings projekt borde höra till historien. Att privatisera badhuset leder enbart till att ett privat bolag får ensamrätt, ett system med vinstintresse som medför höjda badavgifter. Med social segregation och sämre simkunnighet som givet resultat.

Vi socialdemokrater vill behålla badhuset i kommunal regi. För att göra badhuset mer attraktivt renoveras det nu för 143 miljoner kronor. För att öka tillgängligheten vill vi att alla barn upp till tolv år, med betalande vuxen i sällskap, ska få fritt inträde.

Simkunnigheten behöver öka även i Mark. De flesta barn blir simkunniga vid 7–9 års ålder. Skolans läroplan har ett kunskapskrav att elever ska kunna simma i årskurs 6.

Vi har som mål att Mark ska bli Bästa Barnkommun. För en jämlik barndom, jämlik fritid och jämlika förutsättningar att klara skolans kunskapskrav säger vi nej till en privatisering av Kaskad.

Krister Andersson
Ordförande för Socialdemokraterna i Mark

facebook Twitter Email