Valsedlar för region och riksdag 2022 – 2026

Idag har drygt 140 socialdemokratiska ombud från Sjuhärad samlas på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen för att kraftsamla inför stundande val. Ombuden representerar de åtta arbetarekommunerna i Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar så fastställdes riksdags- och regionlista. Efter att en fullständigt enig valberedning presenterat förslag antogs listorna i enighet utan reservationer av kongressen.

Utöver arbetarekommunerna har valberedningen varit representerad av företrädare för de fackliga organisationerna, sidoorganisationerna S-kvinnor och SSU. Vi ser det som en styrka att vi kan gå ut i valrörelsen som ett starkt och enat partidistrikt.

facebook Twitter Email